Hướng dẫn và đào tạo kỹ năng đăng tin làm sao cho có hiệu quả.

 1. Đào tạo kỹ năng đăng tin bất động sản, Đăng tin như thế nào mới hiệu quả?


 • Với thế mạnh về đào tạo và traning ,để bạn có đủ tự tin và giao tiếp với khách hàng của mình một cách tự tin nhất.

 • Nếu bạn muốn trở thành Best sale bất động sản hãy về với Team Hoàng Khôi Thủ Dầu Một, luôn luôn chào đón bạn.

 • 𝑸𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄
  – Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ tiền 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 + data khách hàng.
  – 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 (5 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 – 8 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢) + 𝐻𝑜𝑎 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 3.5%
  – 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 chuyên nghiệp 4.0, 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂̀𝑢, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑚𝑎́𝑦 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐
  – 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚
  – 𝑁𝑔ℎ𝑖̉ 𝑝ℎ𝑒́𝑝: 12 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 / 𝑛𝑎̆𝑚
  – 𝐷𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ thường xuyên 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦
  𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄:
  – 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
  – 𝑇ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
 • – 𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔.
Tinh thần đoàn kết Hoàng Khôi Thủ Dầu Một

 Nộp 𝐂𝐕 qua email: hoangkhoitdm@gmail.com
 Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại: 11 Phạm Ngọc Thạch, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 Hotline:  0975.380.239 THANH [ giám đốc HKTDM ]
  ==========================
 HOÀNG KHÔI THỦ DẦU MỘT –TRAO GIÁ TRỊ – GỬI TRỌN ƯỚC MƠ