Hướng dẫn và đào tạo kỹ năng đăng tin làm sao cho có hiệu quả.

 1. Đào tạo kỹ năng đăng tin bất động sản, Đăng tin như thế nào mới hiệu quả?


 • Với thế mạnh về đào tạo và traning ,để bạn có đủ tự tin và giao tiếp với khách hàng của mình một cách tự tin nhất.

 • Nếu bạn muốn trở thành Best sale bất động sản hãy về với Team Hoàng Khôi Thủ Dầu Một, luôn luôn chào đón bạn.

 • ????̂̀? ??̛̣? ??̀? ???̣̂?
  – Đ?̛?̛̣? ℎ?̂̃ ???̛̣ tiền ????????? + data khách hàng.
  – ??̛?̛?? ??̛ ??̉? (5 ????̣̂? – 8 ????̣̂?) + ??? ℎ?̂̀?? ??̂? đ?̂́? 3.5%
  – ??̂? ???̛?̛̀?? ??̀? ???̣̂? chuyên nghiệp 4.0, ??̂́? ?ℎ?̛? ??́ ???ℎ ??ℎ??̣̂? ??̃ đ?̛?̛̣? đ?̀? ??̣? ??̛̀ đ?̂̀?, ℎ?̂̃ ???̛̣ ???? ??̂́? ??́? ??́?ℎ ??̀? ???̣̂?
  – ?ℎ?̛?̛̉?? ??̂̃ ??̛́? ????? ??̆?
  – ??ℎ?̉ ?ℎ?́?: 12 ???̀? / ??̆?
  – ?? ??̣?ℎ thường xuyên ??̀?? ??̂?? ??
  ??̂ ??̉ ??̂?? ???̣̂?:
  – ??̛ ??̂́? ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀??, ???̛́? ?ℎ??̣̂? ??̉? ?ℎ?̂̉?.
  – ?ℎ???̂́? ?ℎ?̣? ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀?? ??? ??̉? ?ℎ?̂̉?.
 • – ?ℎ?̛̣? ℎ??̣̂? ??́? ?ℎ?̛?̛?? ???̀?ℎ ?ℎ?̆? ??́? ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀??.
Tinh thần đoàn kết Hoàng Khôi Thủ Dầu Một

 Nộp ?? qua email: hoangkhoitdm@gmail.com
 Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại: 11 Phạm Ngọc Thạch, Thủ Dầu Một, Bình Dương
 Hotline:  0975.380.239 THANH [ giám đốc HKTDM ]
  ==========================
 HOÀNG KHÔI THỦ DẦU MỘT –TRAO GIÁ TRỊ – GỬI TRỌN ƯỚC MƠ